טופס ההקפאה 2017-08-06T08:37:08+00:00

טופס הקפאה:

שם מלא*
טלפון*
דוא"ל*
בחר סניף:
מתאריך*
עד תאריך*

משך ההקפאה למינימום 7 ימים, לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית

סיבת ההקפאה*

שימו לב: במידה וסיבת ההקפאה היא רפואית, יש לצרף אישור רפואי חתום לטופס זה.
אני מתחייב להודיע מראש על הארכת הקפאה במידת הצורך (לפחות כ-7 ימים מראש) ידוע לי כי לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית ולא יינתנו זיכויים.


קראתי ואני מאשר