תקנון 2020-06-22T14:05:44+00:00

תקנון

הסכם התקשרות- תקנון יוני 2020

"המועדון" – חברת פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ ח.פ 515877264 "מנוי" – מנוי החבר במועדון. "תחילת תקופת המנוי" – מועד חתימת תקנון זה/ מועד אחר עליו הוסכם בכתב. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
דמי טיפול בשיקים ותשלומים אחרים:
כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי רישום למועדון בסך 150 ש"ח ● כל מנוי חדש חייב בתשלום פיקדון חד פעמי עבור שבב כניסה למועדון בסך 30 ש"ח, תשלום זה יוחזר בעת החזרת השבב. במקרה של אובדן השבב המנוי יחויב בפיקדון בשנית ● מנוי חדש או מחדש אשר משלם בשיקים (מעל שניים), חייב בתשלום דמי טיפול בשיקים, בסכום שייקבע ע״י המועדון, אשר ישולמו ויתווספו לשיק הראשון בתקופת המנוי הרלוונטית (80 ש״ח) ● כל שיק חוזר או הוראת חיוב כ.א שחזרה תחויב באופן אוטומטי בעמלת טיפול של 50 ש״ח, והמנוי ייחסם לכניסה למועדון עד הסדר חובותיו, התשלומים והעמלות ● המנוי מצהיר בזאת כי הינו מאשר למועדון לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ו/או כל סכום אחר אותו חייב המנוי למועדון ● נוער עד גיל 16 מורשה להתאמן בשעות מוגבלות בימי חול עד 18:00 בלבד, ביום שישי עד 13:00 ובשבת עד 18:00 ● העברת מנוי לאדם אחר כרוכה בתשלום דמי העברת מנוי בסך 250 ש"ח ● המועדון רשאי לעדכן מחירי המנויים מעת לעת ולפרסם הודעה על כך בדרכים המקובלות.
סוגי מנויים ומחיריהם:
● מנוי ״חודש בחודשו במחיר מחירון״ מחירו 305 ש"ח או 330 ש"ח למנוי עם תוספת חוגים ● מנוי בהתחייבות לשנה/חצי שנה/שלושה חודשים במחיר חודשי קבוע ומוזל. מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה ע״י המנוי.
אישור רפואי:
המועדון יקבל מתאמן אקראי כמנוי החבר במועדון רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעות אימון במועדון. במידה והמתאמן האקראי הוא קטין, רק לאחר שהמציא למועדון הצהרה החתומה בידי אחד מהוריו. במידה ויש צורך באישור רפואי המתאמן לא יוכל לממש את זכויותיו כחבר במועדון וייאלץ להמשיך ולשלם על כל תשלום תמורת המנוי.
הקפאת מנוי:
ניתן להקפיא את המנוי בכל עת וללא תוספת תשלום, בהודעה מראש בלבד, ע״י פנייה לקבלת המועדון. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית בשום מקרה. תקופת ההקפאה המינימלית היא 7 ימים. בתקופת ההקפאה ייגבו דמי המנוי כסדרם. תקופת המנוי המקורית תוארך במספר הימים שהוקפאו באישור המועדון. "אישורים" – מסמכים שיתקבלו להקפאת מנוי הם אישורי טיסה, מילואים ואישור רופא מומחה בלבד (אישור מרופא משפחה לא יתקבל). יש להציג את האישור לקבלה במועד ההודעה על הקפאה. במקרה של אישור רפואי ניתן להגיש את הבקשה דרך הדוא״ל ולהציג את האישור לא יאוחר מ-7 ימים מסיום תקופת ההקפאה. למען הסר ספק לא יתקבל אישור רפואי אשר מעיד על מצב רפואי בעבר, כלומר אישור אשר מועד הנפקתו עולה על מועד תחילת ההקפאה ביותר מ-7 ימים. על האישור הרפואי לציין שהמנוי אינו כשיר להתאמן בחדר הכושר תוך ציון תקופת היעדרות מוגדרת ● במנוי שנתי – ניתן להקפיא לתקופה של שבועיים במצטבר ללא אישור. בנוסף לכך ניתן להקפיא לשבועיים נוספים במצטבר עם אישורים ● במנוי חצי שנתי- ניתן להקפיא לשבועיים במצטבר עם אישורים ● מנוי לחודש בודד ושלושה חודשים – לא ניתן להקפאה. ההקפאה תיפסק ברגע סיומה או חזרה לאימון – המוקדם מבניהם. המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה מעת לעת ● במנוי הוראת קבע (חודש בחודשו) – הקפאת המנוי כרוכה בעלות של 2 ש"ח ליום, ניתן להקפיא מנוי עד 30 יום בתקופה של שנה.
הפסקת מנוי: בהתאם לחוק הגנת הצרכן המעודכן (תיקון מס' 37 – ביטול עסקה לתקופה קצובה)
ניתן לבטל את המנוי בכל עת, בהודעה כתובה בלבד, ע״י חתימה על טופס ביטול בקבלת המועדון. מנוי מסוג "חודש בחודשו": ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב להודעת הביטול (יחויבו חודשיים מלאים לכל הפחות). לתקופה שהיא מעל חודש: ביטול העסקה ייכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הודעת הביטול, כאשר בחודש זה רשאי המנוי להתאמן במועדון כרגיל. התשלום עבור כלל תקופה זו יחושב לפי האופציה הזולה והמשתלמת ללקוח מבין שתי האפשרויות הבאות, לפי מנוי ״חודש בחודשו במחיר מחירון״ (305/330 ש"ח) כאשר חישוב חודש חלקי יחושב באופן יחסי עד לקבלת הודעת הביטול. או לחלופין, מה ששולם עד כה בתוספת דמי ביטול אשר יחושבו לפי מועד ביטול המנוי. בשליש השלישי של המנוי 17% מהעסקה, בשלישי השני של המנוי 20% מהעסקה ובשליש הראשון של המנוי 25% מהעסקה. לא תכובד כל בקשה לביטול רטרואקטיבי מכל סיבה שהיא. במעמד ביטול פעילות המנוי כחבר במועדון, חייב המנוי לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון. מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול תבוטל כל הנחה שניתנה ללקוח בעת ההרשמה. כל תקופה שהתווספה לסיום תקופת המנוי המקורית, כגון: תקופת הקפאה מכל סוג, תקופת ״מתנה״ שניתנה במסגרת מבצע או תקופה שהועברה ולא הייתה שייכת למנוי המקורי – תבוטל באופן מידי ללא החזר כספי על תקופה זו, וללא אפשרות למימושה או העברתה. יובהר כי במקרה של ביטול מנוי דמי הטיפול בשיקים ודמי ההצטרפות לא יוחזרו. ביטול בכרטיסי אשראי מחויבים בעמלת סליקה ופירעון מוקדם ע״י חברות האשראי ויחולו על הלקוח.

כללי, התנהלות והתנהגות:
●כניסה למועדון מחייבת הזדהות באמצעות שבב אלטרוני ● שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת ● חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם. אין להשתמש במתקן כלשהו ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו ● אי הגעה לשני שיעורים במהלך שבועיים, תחסום את המשתמש באופן אוטומטי מרישום באפליקציה למשם השבועיים ויוכל להירשם ידנית בלבד● הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון ובסמוך לו. האחריות בגין שימוש בתאי האחסון היומיים או המושכרים היא של המנוי בלבד ● שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון ● על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך כל האימון. בתרגילי "משקל חופשי" חלה חובה על שימוש בסוגרים, ובמשקלים גבוהים חובה להיעזר באדם נוסף ● חובה על המנויים להישמע להוראת המאמנים במועדון ● חל איסור על דיבור בטלפון בשטח המועדון, זריקת משקולות, צעקות וכל התנהגות בלתי הולמת אחרת אשר עלולה לפגוע בזולת ● המנוי מאשר למועדון לעדכנו לגבי תקופת המנוי ומבצעים שיוצעו מעת לעת, באמצעות SMS ודוא"ל ● והמועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המנוי של אדם אשר הפר את כללי תקנון זה, לרבות אי ציות להוראות המדריך, הפגנת אלימות פיזית או מילולית, וכל התנהגות לא נאותה אחרת אשר עלולה לפגוע במתאמן, במתאמנים אחרים ובטיחותם או במועדון עצמו. מוסכם ומוצהר כי ביטול המנוי כאמור יתבצע לפי כללי תקנון זה. ● המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ● הנהלת המועדון אינה אחראית לגניבות או אבדות בשטח המועדון (לרבות לוקרים) ובשטח שמסביב למועדון (לרבות אופניים וכו') ● אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה ● המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון, וטופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חתום מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.