תקנון מדיניות פרטיות והצהרת נגישות הלופט פילאטיס מכשירים 2023-05-14T16:41:38+00:00

הסכם התקשרות – תקנון (מאי 2023)

"הסטודיו" – חברת פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ ח.פ 515877264 "מנויה" – מנוי החברה בסטודיו. "תחילת תקופת המנוי" – מועד חתימת/קבלת תקנון זה במסרון או בדוא"ל או מועד אחר עליו הוסכם בכתב. תקנון זה נכתב בלשון נקבה אך פונה לכלל המנויים.
תשלומים וחיובים נלווים:
המנויה מצהירה בזאת כי מאשרת תקנון זה ומתירה לסטודיו לחייב את כרטיס האשראי שלה בתשלום דמי המנוי ו/או כל סכום אחר שקיים בחוב לסטודיו – שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על הסטודיו
המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או שיתוף
כל חיוב כ.א שחזרה תחויב באופן אוטומטי בעמלת טיפול של 50 ש״ח והמנויה תחסם לכניסה לסטודיו עד הסדר כל חובותיה
אימון היכרות ששולם ושובץ ניתן לשינוי עד 24 שעות לפני האימון, בכל אופן לא יתקבל זיכוי כספי על אימון היכרות בשום מקרה.
הסטודיו רשאי לעדכן את מחירי המנויים ומחירי חיובים אחרים בהתאם לשיקולו מעת לעת ולהודיע על כך בדרכים המקובלות.
מנויים:
מנוי ״חודש בחודשו במחיר מחירון״ -מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא מומשה.
הסטודיו יקבל מתאמנת אקראית כמנויה בסטודיו רק לאחר שהמציאה לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי היא אינה סובלת מבעיות רפואיות העלולות לסכנה בשעות אימון בסטודיו. במידה והמתאמנת קטינה, רק לאחר שהמציאה לסטודיו הצהרה החתומה בידי אחד מהוריה.
במידה ויש צורך באישור רפואי המתאמנת לא תוכל לממש את זכויותיה ותאלץ להמשיך ולשלם על כל תשלום תמורת המנוי.
"הקפאת" מנוי:
הקפאת מנוי משמעה שאפשר לנצל את השיעורים שפוספסו, באותו חודש קלנדרי.
ניתן להקפיא את המנוי בהודעה מראש בלבד, ע״י פנייה בכתב . לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית בשום מקרה. בתקופת ההקפאה ייגבו כל דמי המנוי כסדרם.
הקפאה תאושר במקרה של טיסה לחול/מילואים/מחלה עם הצגת האישור. "אישורים" – מסמכים שיתקבלו להקפאת מנוי הם אישורי טיסה, מילואים ואישור רופא מומחה בלבד (אישור מרופא משפחה לא יתקבל).
יש להציג את האישור במועד ההודעה על הקפאה. במקרה של אישור רפואי ניתן להגיש את הבקשה דרך הדוא״ל ולהציג את האישור לא יאוחר מ-7 ימים מסיום תקופת ההקפאה.
למען הסר ספק לא יתקבל אישור רפואי אשר מעיד על מצב רפואי בעבר, כלומר אישור אשר מועד הנפקתו עולה על מועד תחילת ההקפאה ביותר מ-7 ימים. על האישור הרפואי לציין שהמנויה אינה כשירה להתאמן תוך ציון תקופת היעדרות מוגדרת
הפסקת מנוי:  בהתאם לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37 )
ניתן לבטל את המנוי בכל עת, בהודעה כתובה בלבד, ע״י חתימה על טופס ביטול . מנוי מסוג "חודש בחודשו": ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב להודעת הביטול (בכל מקרה יחויבו חודשיים מלאים לכל הפחות).
במעמד ביטול פעילות המנויה כחברה בסטודיו, חייבת המנויה לפרוע כל סכום שהיא חייבת לסטודיו. מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול תבוטל כל הנחה שניתנה ללקוחה בעת ההרשמה.
כל תקופה שהתווספה לסיום תקופת המנוי המקורית, כגון: תקופת הקפאה מכל סוג, תקופת ״מתנה״ שניתנה במסגרת מבצע או תקופה שהועברה ולא הייתה שייכת למנוי המקורי – תבוטל באופן מידי ללא החזר כספי על תקופה זו, וללא אפשרות למימושה או העברתה.
יובהר כי במקרה של ביטול מנוי דמי ההצטרפות לא יוחזרו. ביטול בכרטיסי אשראי מחויבים בעמלת סליקה ופירעון מוקדם ע״י חברות האשראי ויחולו על הלקוח.
כרטיסיות: אישיות בלבד ולא ניתנות להקפאה או ביטול ,בעלות תוקף אשר מצוין בקבלה, לא ניתן לנצל כניסות שלא מומשו לאחר סיום תוקף הכרטיסייה.
כללי, רישום לשיעורים:
ההרשמה לשיעורים נפתחת ביום רביעי בשעה 13:00 לכל שבוע שאחריו.  כניסה לסטודיו מחייבת רישום מראש לשיעור והזדהות בעת הכניסה.
ביטול שיעורים: ניתן לבטל את השיעור בכל עת (ומומלץ כדי לפנות למתאמנת אחרת את המקום), אבל ביטול של שיעור ערב מתחת ל12 שעות יחשב בתור שיעור שנוצל, ביטול של שיעור בוקר בפחות מ16 שעות יחשב בתור שיעור שנוצל.
הנהלת הסטודיו אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח הסטודיו ובסמוך לו (אופניים וכו'). אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה האחריות בגין אחסנת ציוד היא על המנויה בלבד.
על המנויות בסטודיו להצטייד במגבת אימון, בקבוק אישי ומגבת.
המנויה מצהירה על ידיעתה שחלק מהאימונים מצולמים ומועלים לרשת לטובת קידום הסטודיו, ואין לה התנגדות לכך.
המנויה מאשרת לסטודיו לעדכנה לגבי תקופת המנוי ומבצעים שיוצעו מעת לעת, באמצעות SMS ודוא"ל
הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המנוי של אדם אשר הפר את כללי תקנון זה, לרבות אי ציות להוראות המדריכה, הפגנת אלימות פיזית או מילולית, וכל התנהגות לא נאותה אחרת אשר עלולה לפגוע במתאמנת, במתאמנים אחרים ובטיחותם או בסטודיו עצמו.
מוסכם ומוצהר כי ביטול המנוי כאמור יתבצע לפי כללי תקנון זה – המנויה מצהירה כי ידוע ל שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינה לבין הסטודיו, וטופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חתומה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי השיעורים מעת לעת – חובה על המתאמנת להישמע להוראות המדריכה ולקבל הסבר ראשוני על השימוש בציוד הכושר והפילאטיס.

סוף תקנון.

מדיניות פרטיות

אנו, חברת פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ המפעילה את חדר הכושר מטרו (להלן: "המועדון") מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע שלהם.

אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, וכיצד אנו משתמשים במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו והשהייה שלך במועדון.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לשאר התנאים אליהם אתה מתחייב בעת השארת הפרטים או השהייה/חברות במועדון, האמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי המועדון והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

המועדון מופעל על ידי חברת פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ שהיא החברה המחזיקה ומתפעלת את מאגר/י המידע בהם יישמרו פרטיך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל:desk@metrogym.co.il

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך

אנו אוספים ושומרים מידע אודותיך, בעת שאנחנו מספקים לך שירותים שונים לפי בקשתך, במהלך העסקים הרגיל של ניהול המועדון. בין היתר, אנו אוספים ושומרים את המידע המסופק על ידיך במהלך הגלישה באתרי האינטרנט שלנו, בתהליך השארת הפרטים, בתהליך הקליטה במועדון (Check-in), במהלך השהייה במועדון. כמו כן, מידע יכול ויאסף בעת ביצועה של שיחה למוקד הטלפוני שלנו, ביצוע של רכישה או הזמנה באתר האינטרנט שלנו, ביקור במועדון בין אם כאורח ובין אם כמבקר, ממועדוני צרכנות כאלה ואחרים, מחברות סקרים ומנותני שירותים שונים עימם אנו עובדים. זאת, בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים במועדון.

אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא תוכל להירשם כחבר במועדון, ללא מסירת פרטים אישיים כנדרש בתהליך ההזמנה.

במסגרת כך, אנו יכולים בין היתר לאסוף את המידע הבא לגביך:

שמך המלא, כתובתך, כתובת המייל שלך, מספר טלפון ופרטי יצירת קשר אחרים, פרטים אודות תעודת הזהות / הדרכון שלך, פרטי כרטיס אשראי מידע פיננסי אודותיך ואודות הרכישות שביצעת במועדון היסטוריית ההזמנות והשהיות שלך במועדון, פרטים אודות בני משפחתך, לרבות ילדיך, פרטים אודות אנשים שהתארחו איתך במועדון, בקשות מיוחדות ודרישות שנלוו לשירותך, פעילויות ו/או טיפולים שנרכשו על ידיך במהלך החברות, מידע רפואי שבחרת לחלוק עימנו במסגרת חברותך, וכל פרט אחר שחלקת עימנו בעת חברותך, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.

כמו כן, השטחים הציבוריים במועדון ומתקניו מצולמים על ידינו במערכת מצלמות במעגל סגור (CCTV), במטרה להבטיח את ביטחונך ואת ביטחון עובדיי וצוות המועדון. הצילומים נשמרים על ידינו לתקופה של לא יותר מ- 30 יום בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

בנוסף, כאשר אתה מתחבר לרשת האינטרנט במועדון ו/או לאתר האינטרנט שלנו, עלולות לאסוף מידע אודות פרטי ההתחברות שלך, המכשיר בו השתמשת לצורך ההתחברות, כתובת ה-IP שלך וכו'. מידע זה ישמש אותנו בין היתר לצורך שיפור השירות ואתר האינטרנט שלנו.

שימוש ב- Cookies

אתרי האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים (Cookies) לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. Cookies הם קבצים קטנים המוטמעים בדפדפן ו/או מכשיר של משתמש הגולש באתר, המשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר.

חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר כלל לא יפעל כראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות באתר עבורך. אנו משתמשים בחלק ממידע זה ומערכות אלו על מנת להתאים את הפרסום שאנו מבצעים באתר וברשתות חברתיות אחרות לצרכים שלך, ולצרכינו.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies בעת הגלישה באתר שלנו, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

שימוש במידע שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך לצורך מתן שירותים, תיאום של ביקור במועדון ו/או שינויים או עדכונים הקשורים במנוי, עדכונים בנוגע למידע האישי שלך השמור במערכותינו ו/או שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, מתן שירות טוב יותר לך ולבני משפחתך בעת החברות במועדון ובכל התקשרות עתידית מענה לפניות שלך ו/או פניות הקשורות במידע שלך, שמירה על בטיחותכם ובטיחותם של חברים אחרים וצוות המועדון, ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי המועדון בצורה סדורה ובטוחה.

בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, יחד עם מידע של לקוחות אחרים, לצורך שיפור השירות וייעול הפעילות שלנו במועדון, וזאת תוך שמירה על פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר.

לבסוף, אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר מבצעים ועדכונים תקופתי והתאמה של הצעות אלו לצרכים שלך. זאת יש להדגיש, בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.

הבסיס החוקי לאיסוף ועיבוד המידע שלך על ידינו, יכול להיות אחד או כמה מהבסיסים החוקיים המוכרים לפי דין, ובין היתר – קיומו של חוזה שבינינו ומתן שירותים לפי בקשתך, הגנה על אינטרסים עסקיים ולגיטימיים שלנו, מילוי חובה חוקית או קבלת הסכמה מצידך.

המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד ובחברות קיימת או עתידית במועדון, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.

אבטחת ושמירת המידע שלך

אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

אנו מקפידים כי כל העברה של מידע לידי צד ג' במסגרת ולצורך פעילותנו העסקית, תיעשה בכפוף לתהליכים ונהלים המבטיחים כי אותם צדדים שלישיים מיישמים ונוקטים נהלים ואמצעי אבטחה נאותים ומספקים.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו ילדי צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים, למשל לצורך רישום במועדון. כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים בהקשרים אחרים, כמו למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו.

בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים.

בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת ערבויות והתחייבויות כפי חובותינו בחוק.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו בהתאם להוראות הדין.  פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

יצוין כי לתושבי האיחוד האירופי, ייתכן ועומדות זכויות נוספות בהתאם להוראות הרגולציה האירופאית, ואם הדבר רלבנטי עבורך אתה מוזמן לפנות אלינו בכל בקשה כאמור.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך תפורסם באתר שלנו. בעצם השימוש והמשך השימוש באתר שלנו, החברות במועדון שלנו והרכישה של שירותנו אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.

הצהרת נגישות

מועדון הכושר מטרו גבעתיים -פיטנס בוטיק גבעתיים בע"מ ( “מועדון הכושר“) רואה חשיבות בהנגשת שירותיו באופן שוויוני לכל אדם , לרבות הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועדון.

(הצהרת הנגישות באתר עודכנה בתאריך 9/5/23)

התאמות נגישות במתקני המועדון:

מועדון הכושר עושה מאמץ מתמיד להנגיש את מתקניו למרות היותו מועדון כושר שכונתי מתחת ל400 מטר אשר אינו נדרש לכך ברישוי. הפרטים על סידורי הנגישות במועדון הכושר מפורטים להלן.

  • הותקנו מאחזי יד בכול גרמי המדרגות.
  • ישנם שילוטי הכוונה.
  • התקנת משטחי אזהרה וסימון מהלכי מדרגות.

התאמות נגישות באתר האינטרנט

באתרינו בוצעו התאמות נגישות בין היתר בהתאם להמלצות התקן הישראלי ת”י 5568. העניין נבדק באמצעות הדפדפנים הנפוצים, “גוגל כרום, ו- “אינטרנט אקספלורר”, כמו גם באמצעות תוכנה להקראת מסך NVDA בגרסה העדכנית. האתר מאפשר בין היתר: שינוי חזותי כפול בעת ריחוף מעל התפריט הראשי, מבנה האתר נוח וקל לשימוש ולתפעול משולב תפריט עליון, הדגשת קישורים, שינוי גווני האתר, ניגודיות הפוכה, רקע בהיר, פונט קריא, שינוי גודל טקסט, תפריט תחתון לניווט מרוכז וכו'.

פרטי רכז הנגישות

מנהל הבטיחות בועדון הכושר, ואל שכטמן, מונה כרכז הנגישות של מועדון הכושר ומשמש כתובת לכל פנייה בנושא.

ואל שכטמן, דואר אלקטרוני  val@metrogym.co.il :
טלפון: 050-2106857